Zápisnice zo zasadnutí sekcie Tlačiť
 Zapis_sekcie vodnej turistiky_BA_28.10.2015.doc

 Zapis_sekcie vodnej turistiky 6.9.2016.doc

 Zapis_VT_Sprava_metodickej_komisie_2016.doc
 Vodná turistika_uznesenie z volebného aktívu, 5. mája 2018, Liptovský Hrádok.doc